B-DAZZLE

GEZINSHULP

BEKIJK DE OPTIES

B-TEZZEL

OUDER & KIND VERBINDING

Ineens is het daar. Je kind zoekt je minder vaak op, deelt zijn of haar geheimpjes niet meer met jou maar met anderen. Je hoort dingetjes over je kind waar je geen weet van hebt. Rookt mijn kind? Dat wist ik niet.. wat weet ik nog meer niet?

Je kind is op een leeftijd gekomen van ontdekkingen, daar hebben ze ouders niet altijd voor nodig. Althans, meestal niet.

Herken je dit? Het is misschien tijd om weer terug in verbinding te komen. Niet om alle geheimen te delen maar vooral jullie kennis en visie delen. Ze krijgen nu eenmaal een eigen mening. Jouw mening is niet dat van je kind. Dat heeft te maken met je eigen referentiekader, jouw opvoeding en ervaringen, maar past dit wel bij jouw kind? Wel eens over nagedacht? Leer je kind beter kennen en stel je open voor nieuwe ideeën.

B-Dazzle heeft wat arrangementen op touw gezet genaamd B-Tezzel.

Je gaat naar het eiland Texel waar een leuke wandel/fietstocht staat gepland. Er zijn verschillende opties qua afstand, activiteiten allemaal toegespitst op wat jullie samen willen bereiken. Soms kan gewoon ontspannen helpend zijn en soms juist actief bezig zijn. Of iets hier tussen in.

Slapen op een   grasveld in een tent of luxe in een B&B met ontbijt. Bespreek de wensen en mogelijkheden en kom tot elkaar. Hierna volgt thuis een nabespreking of wanneer nodig begeleiding.

Vraag om de data en schrijf je in.

B-DAZZLE AMBULANT

B-DAZZLE

AMBULANT

B-dazzle ambulant is gericht op gezinnen met kinderen die problemen ervaren in de opvoeding en/of het gedrag van één of meerdere gezinsleden. Deze problemen hebben een grote weerslag op de woon- en leefsituatie van de gezinsleden of op het gezin als geheel.

Te denken valt aan moeilijkheden in de omgang met elkaar, problemen bij of na een echtscheiding, agressie, spijbelen en meer. Ambulante jeugdhulp is erop gericht het gezin en de gezinsleden te ondersteunen en te begeleiden bij het omgaan met deze problemen. Versterk je gezin zodat je eigen situatie kan veranderen. Hiermee kan voorkomen worden dat een jeugdige (tijdelijk) uit huis geplaatst zou moeten worden.

B-dazzle ambulant draait om het versterken van vaardigheden die al binnen het gezin aanwezig zijn, maar ook om het aanleren van nieuwe vaardigheden. Verder kan het verbeteren van de veiligheid van kinderen binnen een gezin een aandachtspunt zijn. De hulpverlener en het gezin zoeken samen naar oplossingen. Ook de oorzaken van problemen worden aangepakt. Doordat ze nieuwe vaardigheden aanleren, krijgen ouders weer vertrouwen in de opvoeding van hun kind. Positieve zaken in het gezin worden versterkt, waardoor een kind (of de kinderen) zich weer veilig en goed kunnen ontwikkelen.

B-JEM COACH

B-JEM

COACH

Gemeentes vragen steeds vaker hulp vanuit de eigen omgeving van jongeren als thuis wonen niet meer vanzelfsprekend is. Begrijpelijk want deze personen staan dichtbij, begrijpen of zien vaak de beweegredenen van ouders en kind waardoor het allemaal niet lekker loopt.

Als je gevraagd wordt als Jem-coach dan doet dit een beroep op je. Natuurlijk doe je dit graag, je wilt niets anders dan dat het weer goed gaat met jouw neefje, nichtje, halfbroertje-zusje, buurjongen-meisje noem maar op.

Ben jij gevraagd als buddy, coach als Je Eigen Mentor? Wat ga je doen? Wat zijn goede handvatten? Hoe ga je dit doen?

B-dazzle heeft een pakket klaar liggen in de vorm van een workshop. Bijeenkomsten groepsgewijs of 1 op 1 waar we punten belichten zoals:

  • Jem coach en nu?
  • Het puberbrein.
  • Hechting en trauma.
  • Window of tolerance
  • Belangrijk en lastig. Wat maakt het verschil?
  • Bondjes en triades, gezinsdynamiek.
  • Lange adem en stevig staan.
  • Mijn omgeving.

Tijdens deze workshops zullen enkele gastsprekers uitgenodigd worden. En zoals gewoon bij B-Dazzle, we gaan hierbij in beweging met leuke oefeningen en spel.

Vraag aan de gemeente of ze je willen helpen en je door willen sturen naar dit nieuw project.

ONTDEK HET ZELF

Meer weten over

GEZINSHULP?

Neem gerust de stap. Stuur een bericht via het contactformulier of geef me een belletje op: 06 – 11 25 01 87